Pensioenopbouw

Persoonlijke goederen

Persoonlijke goederen

Deze verzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. Bescherm uw meest waardevolle bezitten waar ook ter wereld. Zo voelt u zich overal thuis zonder zich zorgen te maken over uw persoonlijke inhoud.

Aansprakelijkheid

Deze verzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. Dekt u in tegen de financiële consequenties van mogelijke schades veroorzaakt door brand, storm, hagel, water, glasbreuk, natuurrampen en vele anderen aan het gebouw.

Gezondheid 

Op gezondheid staat geen prijskaartje. Bescherm u en uw familie tegen de financiële consequenties van een ziekenhuisopname of ziekte. Kies voor een geschikt gezondheidsplan met waarborgen naar uw budget. Voorzie bescherming waar ook ter wereld en kies voor een internationale medische verzekering.