Een familiale verzekering dekt materiële en lichamelijke schade veroorzaakt door uw gezinsleden alsook tijdelijke gasten die onder uw dak verblijven aan derden. U en alle leden van uw gezin, inclusief uw huisdier, zijn gedekt onder deze. Deze verzekering wordt standaard uitgebreid met de waarborg rechtsbijstand en voorziet een wereldwijde dekking.
Contact form
Kies voor een tijdelijke of jaarlijkse oplossing om reisongemakken in te dekken. Bescherm uzelf tegen de financiële consequenties van medische kosten in buitenland, repatriëring in geval van ziekte of ongeval, eventuele vervroegde terugkeer wegens overlijden of ziekenhuisopname van verwant in België, … Verzeker uzelf tegen annulatie, mogelijke reisonderbreking en ongemakken met betrekking tot uw bagage.
Contact form
Op gezondheid staat geen prijskaartje. Bescherm u en uw familie tegen de financiële consequenties van een ziekenhuisopname of ziekte. Kies voor een geschikte aanvulling op uw wettelijke gezondheidsverzekering. Voorzie bescherming waar ook ter wereld en kies voor een internationale medische verzekering.
Contact form
Als u thuis tegen betaling iemand laat helpen, dan is men wettelijk verplicht om deze personen te verzekeren. Deze verzekering voorziet de volgende waarborgen: medische kosten, tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid door ongeval tijdens het werk.
Contact form