Gebouw

Deze verzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. Dekt u in tegen de financiële consequenties van mogelijke schades veroorzaakt door brand, storm, hagel, water, glasbreuk, natuurrampen en vele anderen aan het gebouw. Schade aan uw patrimonium kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen alsook het in gevaar brengen van het voortbestaan van uw activiteit.

Inhoud

Aanvullend op uw patrimoniumverzekering, kan u uw uitrusting, voorraad, materiaal en meubilair verzekeren. Breidt uw verzekering uit met bijkomende waarborgen als ontdooiing van koopwaren, diefstal, bedrijfsschade, machinebreuk, onrechtstreekse verliezen, … om financiële gevolgen na schade te vermijden. Indien een risico voldoet aan bepaalde voorwaarden, is een verzekering alle risico’s mogelijk. Wij zoeken graag naar een oplossing die de geschikte bescherming biedt aangepast aan uw professionele situatie.
Contact form
Tijdens het uitoefenen van uw activiteit bestaat de kans dat er schade wordt aangericht aan een derde partij. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uzelf, uw personeelsleden en uw bedrijf in geval van lichamelijke en materiële schade in het kader van uw beroepsactiviteit. Afhankelijk van uw activiteit kunnen de volgende waarborgen aangeboden worden: BA Uitbating, BA na levering en BA toevertrouwd goed. Indien u over een zaak beschikt die toegankelijk is voor publiek, dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid wettelijk verplicht in geval van bepaalde parameters. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers van brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kan u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.
Elke bestuurder of bedrijfsleider kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden na het begaan van grove fout. Bescherm uzelf met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Contact form
Kies voor een tijdelijke of jaarlijkse oplossing om reisongemakken in te dekken. Bescherm uzelf en uw personeelsleden tegen de financiële consequenties van medische kosten in buitenland, repatriëring in geval van ziekte of ongeval, eventuele vervroegde terugkeer wegens overlijden of ziekenhuisopname van verwant in België, … Verzeker uzelf en uw personeelsleden tegen annulatie, mogelijke reisonderbreking en ongemakken met betrekking tot uw bagage.
Contact form
Kies voor een uitgebreide dekking van uw verzekeringspolissen. Volgende uitbreidingen zijn mogelijk op uw basiswaarborg met betrekking tot uw activiteit: personeel, overheid, … Ook uw privé-waarborgen kunnen geglobaliseerd worden onder één verzekeringspolis.
Contact form