Als u thuis tegen betaling iemand laat helpen, dan is men wettelijk verplicht om deze personen te verzekeren. Deze verzekering voorziet de volgende waarborgen: medische kosten, tijdelijke/blijvende arbeidsongeschiktheid door ongeval tijdens het werk, …

OFFERTE