Motiveer uw werknemers met een groepsverzekering daar deze voordeliger is dan een loonsverhoging. Een groepsverzekering is fiscaal interessant voor zowel werkgever als werknemer. Deze kan bestaan uit de verschillende waarborgen als hospitalisatie ,pensioen, arbeidsongeschiktheid, etc.

CONTACT