Kies voor een tijdelijke of jaarlijkse oplossing om reisongemakken in te dekken. Bescherm uzelf en uw personeelsleden tegen de financiële consequenties van medische kosten in buitenland, repatriëring in geval van ziekte of ongeval, eventuele vervroegde terugkeer wegens overlijden of ziekenhuisopname van verwant in België, … Verzeker uzelf en uw personeelsleden tegen annulatie, mogelijke reisonderbreking en ongemakken met betrekking tot uw bagage.

OFFERTE