Gebouw

Deze verzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. Dekt u in tegen de financiële consequenties van mogelijke schades veroorzaakt door brand, storm, hagel, water, glasbreuk, natuurrampen en vele anderen aan het gebouw. Schade aan uw patrimonium kan grote financiële gevolgen met zich meebrengen alsook het in gevaar brengen van het voortbestaan van uw activiteit.

 

Inhoud

Aanvullend op uw patrimoniumverzekering, kan u uw uitrusting, voorraad, materiaal en meubilair verzekeren. Breidt uw verzekering uit met bijkomende waarborgen als ontdooiing van koopwaren, diefstal, bedrijfsschade, machinebreuk, onrechtstreekse verliezen, … om financiële gevolgen na schade te vermijden. Indien een risico voldoet aan bepaalde voorwaarden, is een verzekering alle risico’s mogelijk.
Wij zoeken graag naar een oplossing die de geschikte bescherming biedt aangepast aan uw professionele situatie.

OFFERTE