Tijdens het uitoefenen van uw activiteit bestaat de kans dat er schade wordt aangericht aan een derde partij. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uzelf, uw personeelsleden en uw bedrijf in geval van lichamelijke en materiële schade in het kader van uw beroepsactiviteit. Afhankelijk van uw activiteit kunnen de volgende waarborgen aangeboden worden: BA Uitbating, BA na levering en BA toevertrouwd goed. Indien u over een zaak beschikt die toegankelijk is voor publiek, dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid wettelijk verplicht in geval van bepaalde parameters. Zo beschermt u zich tegen schadevergoedingen die slachtoffers van brand of ontploffing kunnen eisen van u. Zelfs zonder bewijs van fout kan u namelijk als uitbater aansprakelijk worden gesteld.

Elke bestuurder of bedrijfsleider kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden na het begaan van grove fout. Bescherm uzelf met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

OFFERTE