Mijn contactgegevens


Bankgegevens voor eventuele vergoeding


Schadegegevens

Voor een snelle behandeling van uw schadedossier, gelieve ons zo snel mogelijk een schaderaming van een aannemer (naar keuze) alsook foto’s te bezorgen.

Indien er een tegenpartij is betrokken, gelieve ons het volgende mee te delen :

Indien U huurder bent, dienen wij na te kijken of dit schadegeval onder uw
huuraansprakelijkheid valt. Voeg uw huurcontract toe bij deze aangifte of mail deze
ons later. Gegevens van de eigenaar zijn essentieel : .

Indien er een syndicus aanwezig is, graag ontvangen wij zijn gegevens

Handel als een goede huisvader en beperk gevolgschade.

Vergeet niet na te vragen of voor dit schadegeval een vrijstelling van toepassing is.

Indien U niet onmiddellijk in bezit bent van alle gevraagde documenten of informatie, vragen wij U om deze zo spoedig mogelijk op te sturen of mailen met vermelding van uw schadereferte. In geval van vragen, zal onze schadebeheerder met U contact opnemen.

Plaats van de schade


Geef het exacte adres van de schade

Omstandigheden van de schade


Geef zoveel mogelijk details voor een vlotte afhandeling van uw dossier


AndereFoto's of bestand opladen (maximum 2MB per bestand)